Παιδικό πείσμα

Κι εκεί που όλα πήγαιναν καλά, αρχίζει να γίνεται πεισματάρικο. Θέλει επίμονα να γίνεται το δικό του και αρνείται τα πάντα σε σημείο που μπορεί να φέρει τους γονείς

Τηλεόραση και παιδί

Η τηλεόραση είναι ένα μέσο αρκετά διαδεδομένο και δημοφιλές. Είναι φυσικό, λοιπόν, να επηρεάζει το παιδί και την οικογένεια και τις σχέσεις του παιδιού μεγαλώνοντα