Ο Χορός, η Ενόργανη, η Ρυθμική Γυμναστική και οι Παραδοσιακοί Χοροί είναι κάποια από τα σημαντικά διδακτικά εργαλεία και μέσα που το “Ξεκίνημα” Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής χρησιμοποιεί σε σταθερή βάση στο πρόγραμμα του για την σωματική και κινητική ανάπτυξη των μαθητών του.

Στόχος της κινητικής ανάπτυξης είναι, καταρχήν,  η κατανόηση της σωματικής, συναισθηματικής, νοητικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Αποσκοπεί στην βελτίωση της κινητικής ικανότητας και αποδοτικότητας του ατόμου, την ωρίμανση του νευρομυϊκού συστήματος, τη συντονισμένη εργασία του μυϊκού και αντιληπτικού συστήματος, τον χειρισμό αντικειμένων, τις συνεργατικές σχέσεις και βέβαια στην απόλαυση που προσφέρει η ελευθερία της κίνησης. Οι κινητικές δραστηριότητες αποτελούν μέσον συναισθηματικής αποφόρτισης του παιδιού, κατανόησης του περιβάλλοντος και ικανοποίησης της έμφυτης ανάγκης για κίνηση με σεβασμό πάντα στις ατομικές διαφορές και τον προσωπικό ρυθμό απόκτησης των δεξιοτήτων.

Το ‘Ξεκίνημα’ έχει διαμορφώσει παράγοντες που επηρεάζουν την κινητική ανάπτυξη όπως: Ευκαιρίες για εξάσκηση (παροχή εμπειριών, εγκαταστάσεις, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, χρόνος), Θετική ενθάρρυνση, Ποιοτική διδασκαλία και Αρμονικό Περιβάλλον.

ΧΟΡΟΣ

Ο Χορός χαρίζει ευλυγισία και μαθαίνει το παιδί να στέκεται και να περπατά σωστά, βελτιώνοντας την ισορροπία του και την καλή φυσική του κατάσταση. Με τον χορό τα παιδιά γυμνάζονται με τρόπο διασκεδαστικό και ευχάριστο και με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν να αγαπούν τη σωματική άσκηση. Η επαφή του παιδιού με τον χορό του διδάσκει το ρυθμό, το βοηθά να συνδυάσει τη σκέψη του με τις κινήσεις του σώματός του, να ενεργοποιήσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του και να περπατά πιο σταθερά.
Εκτός όμως από την συμβολή του στη σωματική ανάπτυξη των παιδιών, ο χορός προσφέρει πολλά και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητάς τους. Επιπλέον, το παιδί μαθαίνει να συγκεντρώνεται σε έναν συγκεκριμένο στόχο, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του, ενώ βελτιώνεται η μνήμη του.

Ενισχύει την κοινωνικότητα και την αυτοπεποίθησή του, του διδάσκει τον σεβασμό προς τον εαυτό του και τους άλλους και του μαθαίνει την έννοια της πειθαρχίας και της συγκέντρωσης σε ένα στόχο. Ακόμα αναπτύσσει την εκφραστική ικανότητα των παιδιών, βοηθώντας τα να εκφράζονται όχι μόνο με τις λέξεις αλλά και με το σώμα τους. Το ‘Ξεκίνημα’ Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής έχει υιοθετήσει ένα δημιουργικό τρόπο διδασκαλίας και έχει εξασφαλίσει όλα εκείνα τα κατάλληλα υλικά και µέσα που οδηγούν στην καλύτερη και αβίαστη κατάκτηση όλων των παραπάνω στόχων από τους μαθητές του.

ΕΝΟΡΓΑΝΗ / ΡΥΘΜΙΚΗ

 

Το ‘Ξεκίνημα’ Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής  έχει εντάξει στο πρόγραμμά του μαθήματα Ενόργανης και Ρυθμικής Γυμναστικής γιατία παιδιά  γνωρίζουν το σώμα τους, μαθαίνουν να το ελέγχουν και να απολαμβάνουν την κίνηση που προέρχεται από βιωμένες δραστηριότητες της καθημερινότητας τους. Αντιλαμβάνονται το χώρο και το σώμα τους σε αυτόν, αποκτούν και αναπτύσσουν ισορροπία και  δύναμη, ενισχύουν και αναπτύσσουν την ευλυγισία τους. Μαθαίνουν να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από το σώμα τους με τη βοήθεια της  μουσικής και του χορού, να εξελίσσουν τη φαντασία τους και φυσικά να διασκεδάζουν!

Επιπλέον διοχετεύουν την ενεργητικότητα τους με τρόπο δημιουργικό και άκρως ωφέλιμο τόσο για το σώμα τους όσο και για το πνεύμα τους.

Συγχρόνως η ενόργανη γυμναστική  βοήθα στην ανάπτυξη και στην καλλιέργεια του πνεύματος καθώς επίσης και στην διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού.  Το παιδί αποκτά αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχο σώματος και πνεύματος, επιμονή και προσήλωση στο στόχο και στη συνεχή προσπάθεια, αυτοπεποίθηση,  ευγενή άμιλλα και ομαδικότητα μέσα από παιγνιώδεις ασκήσεις και χορό.

Ο χορός αποκτά ιδιαίτερη έκφραση μέσα από την ενόργανη και την ρυθμική γυμναστική. Εκτός από την ψυχαγωγική του λειτουργία, που επιδρά ευεργετικά στην ψυχοσύνθεση του παιδιού, αποτελεί βασική ψυχοκινητική αγωγή που μεταξύ άλλων αναπτύσσει, την αίσθηση του ρυθμού και της αρμονίας της κίνησης.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

 

 Το ‘Ξεκίνημα’ Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής πιστεύει και υιοθετεί την φράση του ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη, ‘‘Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον’’ και για τον λόγο αυτό επιδιώκει την γνωριμία των παιδιών με τις ρίζες τους.

Με αφετηρία, λοιπόν,  τη σωστή διδασκαλία και την εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών, το σχολείο μας, έχει θέσει ως ευρύτερο στόχο, όχι μόνο τη διατήρηση και συνέχιση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και το να αγαπήσουν οι μαθητές τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και γενικότερα την Παράδοση σε όλες τις εκφάνσεις της. Έτσι παράλληλα με το χορό, γίνεται και προσέγγιση όλων των επιμέρους στοιχείων και παραμέτρων που τους συνθέτουν και τους διαμόρφωσαν στο χρόνο και έχουν άμεση αλλά και έμμεση σχέση με αυτούς: τοπική ιστορία, ήθη και έθιμα, μουσική, τραγούδια και παραδόσεις, τοπικές φορεσιές, αλλά κυρίως του ήθους και των αξιών που μεταφέρουν. Έτσι μέσω της όλης χορευτικής διαδικασίας, επιτυγχάνεται η ολόπλευρη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, η  εμβάθυνση και η εντρύφησή τους στο παρελθόν και την ιστορία αλλά και των αξιών που δημιούργησαν και διατήρησαν το ελληνικό πνεύμα και τον ελληνικό πολιτισμό στη διάρκεια των αιώνων, μιας και η Παράδοση εν γένει αποτελεί το απόσταγμα της μακραίωνης πορείας μας ως έθνους.

ΜΠΑΛΕΤΟ