Το «Ξεκίνημα» Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής έχοντας την γνώση και τους κατάλληλους & εξοπλισμένους χώρους εφαρμόζει στο πρόγραμμά του σύγχρονα Μουσικοκινητικά Σύστηματα και Μεθόδους όπως: Carl Orff, Dalcroze κ.α. με συνέπεια από το 1987. Πρόκειται για μουσικοπαιδαγωγικά σύστηματα που στόχο έχουν να πλησιάσει ένα παιδί την μουσική και να αντιλήφθη βασικές της έννοιες, με τρόπο τόσο απλό όσο και η ομιλία του. Τα μαθήματά του συστήματος C. Orff συνδυάζουν μουσική, κίνηση, λόγο και θέατρο, όλα με τρόπο φυσικό και προσεγγίζουν το παιδικό παιχνίδι, την παιδική σκέψη και φαντασία.

Η μουσικοκινητική αγωγή Orff επιτυγχάνει τη γνωριμία του παιδιού με τη μουσική και τη δημιουργία μουσικής από το ίδιο το παιδί με χρήση απλών μουσικών οργάνων όπως ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, τρίγωνα, σείστρα, τύμπανο, gong, bongo, και άλλα, δηλαδή μουσικά όργανα που εύκολα μεταφέρονται και αποθηκεύονται και πολύ συχνά κατασκευάζονται από τα ίδια τα παιδιά. Στοχεύει στην ανάπτυξη της αισθητικής του παιδιού και της αντίληψής του σε κάθε επίπεδο: αντίληψης του χώρου, του χρόνου, των μορφών, των χρωμάτων. Επίσης αναπτύσσονται και βελτιώνονται πολύ σημαντικές δεξιότητες όπως: η παρατηρητικότητα, η συγκέντρωση και η προσοχή, η ετοιμότητα και η φαντασία, η πρωτοβουλία, η συνεργασία και η ομαδικότητα, η ικανότητα για λήψη και εκτέλεση αποφάσεων, η ακουστική μνήμη, ο προγραμματισμός ενός σχεδίου-πλάνου.

Η μουσική που παράγεται στα μαθήματα αυτά είναι αυθόρμητη, αυτοσχέδια, και πηγάζει στο πλαίσιο του δημιουργικού παιχνιδιού. Οι μαθητές παίζουν διάφορα μουσικά όργανα, τραγουδούν, χτυπούν τα χέρια τους, τα πόδια τους, χορεύουν, τόσο μόνοι τους όσο και σε ομάδες. Τα τραγούδια είναι συνήθως σύντομα σε έκταση, με επαναλαμβανόμενα μέρη, και άδονται από τα παιδιά με τη σειρά, καθισμένα σε διάταξη κυκλική. Συχνά είναι παραδοσιακά, μα μπορεί να είναι και παιδικά τραγούδια ή τραγούδια που δημιουργούν τα ίδια τα παιδιά. Βασικό στοιχείο κάθε φορά είναι οι απλές παραλλαγές πάνω σε ρυθμικά μοτίβα.

Τελικά ο στόχος της εφαρμογής της µουσικοκινητικής αγωγής δεν είναι να γίνουν όλα τα παιδιά μουσικοί, αλλά καλλιεργηθούν και νοητικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.