Το πρόγραμμα του σχολείου μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει στα παιδιά μας την ευκαιρία να ασχοληθούν πολύ συχνά με δράσεις που έχουν να κάνουν, τόσο με την ζαχαροπλαστική όσο και με την μαγειρική, από τον πρώτο κιόλας μήνα. Κι αυτό, γιατί τα παιδιά από τη μία νιώθουν ιδιαίτερη χαρά, αλλά και από την άλλη τονώνεται η αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους, όταν ενεργούν τα ίδια σε δραστηριότητες των ενηλίκων. Έτσι, άμεσος στόχος τέτοιων δράσεων είναι η επαφή και γνωριμία των παιδιών με τον κόσμο των ενηλίκων, αλλά και η συνειδητοποίηση και κατανόηση του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Κατά τη διάρκεια της παρασκευής τα παιδιά ασκούν τα χέρια τους, την λεπτή κινητικότητα των δαχτύλων, την συγκέντρωσή τους, αλλά διδάσκονται και βασικούς κανόνες υγιεινής, απαραίτητους στην προετοιμασία του φαγητού μας. Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν τα συστατικά – υλικά που χρειάζεται η συνταγή μας, ασκούνται στις προμαθηματικές έννοιες (π.χ στο μέτρημα ή ζύγισμα υλικών), στο διαφορετικό μέτρημα διαφορετικών υλικών  (π.χ στερεών και υγρών), στην έννοια του ολόκληρου ή μισού, αλλά και στην προγραφή και προανάγνωση μέσα από το γράψιμο και την ανάγνωση των συνταγών μας.

Κάτι ακόμη πολύ σημαντικό για τα παιδιά αυτών των ηλικιών είναι η συνειδητοποίηση της μεταμόρφωσης των υλικών, καθώς και του ρόλου κάθε υλικού, π.χ όταν προσθέτουμε ζάχαρη το μείγμα μας γλυκαίνει ή όταν προσθέτουμε αλεύρι αυτό πήζει.

Ξεχωριστή θέση στις δράσεις μας έχουν και οι παραδοσιακές διαδικασίες δημιουργίας εδεσμάτων, ώστε τα παιδιά μας να συνδέονται με τις ρίζες τους.

Τέλος, εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι μέσα από τέτοιες διαδικασίες τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σε ομάδα αφού καταλαβαίνουν ότι για να αποδώσει η δουλειά τους θα πρέπει τα μέλη τους να μοιραστούν σωστά τους επιμέρους ρόλους αλλά και να συνεργαστούν για το «ποιοτικό» αποτέλεσμα.