Παιδικός Σταθμός “Ξεκίνημα”

Ερχείας 4, 19400 Κορωπί
210 6625165
info@xekinima.gr
www.xekinima.gr