Το σχολείο συνεργάζεται με παιδοδοντίατρο και παιδίατρο, ο οποίος εξετάζει τα παιδιά την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα.

Σε περίπτωση απουσίας λόγω ίωσης, για την προστασία της υγείας όλων των παιδιών, είναι απαραίτητη η ενημέρωση του σταθμού για οποιοδήποτε μεταδοτικό νόσημα ή σύμπτωμα που παρουσιάζει το παιδί.

Σε περίπτωση θερμοκρασίας σώματος 38 είναι απαραίτητη η παραμονή του παιδιού στο σπίτι.

Η επιστροφή του παιδιού στο χώρο του σχολείου επιτρέπεται μετά το πέρας ενός 24ώρου χωρίς πυρετό.

Για οποιοδήποτε άλλο μεταδοτικό κρούσμα, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε έγκαιρα, για την άμεση αντιμετώπισή του και προστασία των υπολοίπων παιδιών.