Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των παιδιών με σχολικό.

Οι βασικές περιοχές που εξυπηρετούνται από το σχολικό είναι οι ακόλουθες:

Κορωπί, Μαρκόπουλο, Παιανία, Σπάτα,

Κατά περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα για χρήση σχολικού και σε άλλες περιοχές. Παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας, προκειμένου να εξετάσουμε εάν μπορεί να γίνει μεταβολή στο πρόγραμμα των δρομολογίων βάσει των δικών σας αναγκών.