Ένα σχολείο που διατηρεί ζωντανά τα ήθη και τις παραδόσεις μας!