Τα χρόνια που πέρασα εδώ, θα τα θυμάμαι συνέχεια!

Ευχαριστώ!