Ένα κομμάτι μου χτίστηκε από εσάς.

Και ναι, αυτό ήταν το πιο όμορφο ΞΕΚΙΝΗΜΑ που θα μπορούσα να έχω.

Ευχαριστώ γι’ αυτό που είμαι, γιατί πέρασα από εδώ.